Podíl 7/60 na společném dvoře v Šumperku

3. kolo, výměra 3283 m2

13-12_ZP.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
115 000 Kč
Odhadní cena:
230 000 Kč
Kraj:
Olomoucký kraj
Kategorie:
Pozemky bez zařazení
Draženou nemovitostí je spoluvlastnický podíl na pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" využívaném jako společný dvůr.Nachází se v okrajové jižní části města Šumperk s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví obce - města Šumperk a státu. Součástí pozemku je zpevněná plocha. Pozemek je obklopen zástavbou domů. Adresa jednoho z domů je Žerotínova 2887/57A, Šumperk.
Dražební jistota:
30 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
117212
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa