Pozemky v k.ú. Zádub, obec Zádub-Závišín

obr.jpg
Odročeno/Nevydraženo
Místo konání:
Nejnižší podání:
175 490 Kč
Odhadní cena:
350 980 Kč
Kraj:
Karlovarský kraj
Kategorie:
Pozemky bez zařazení
Pozemky v k.ú. Zádub, obec Zádub-Závišín
Dražební jistota:
40 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
12911
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa