Stavební pozemek v Božanově

Nařízená dražba

Datum konání:
16. 10. 2019 16:00
Nejnižší podání:
182 500 Kč
Odhadní cena:
365 000 Kč
Kraj:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavební pozemky, nedokončené stavby
Stavební pozemek v Božanově o výměře 1215 m2
Dražební jistota:
50 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
79410
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa