Garáže v Ostravě - Nová Ves

nahled3.jpgnahled4.jpgnahled5.jpgnahled6.jpgnahled_01_01.jpgnahled_02_01.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
60 000 Kč
Odhadní cena:
120 000 Kč
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Garáže
Draženými nemovitostmi jsou dvě garáže bez čp/če umístěné vedle sebe. Jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Jedná se o přízemní, zděné a nepodsklepené garáže pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Garáže jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Nová Ves u Ostravy, v řadové zástavbě jako řadová krajní. Nejbližší pojmenovanou ulicí je ulice Bartošova. Každá garáž je určena jen pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je odhadováno na z roku 1960 a stav objektu je uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou.

S nemovitostmi je spojeno zákonné předkupní právo vlastníka pozemku, na kterém dražené objekty stojí (§3056 odst. 1 občanského zákoníku).
Dražební jistota:
15 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
14806
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa