Podíl 1/2 na zem. stavení u Nového Města nad Metují

adresa Osma 137, 549 01 Nové Město nad Metují, část Krčín

nahled_01.jpgnahled_02.jpgnahled_03.jpgnahled_04.jpgnahled_05.jpgnahled_06.jpgnahled_07.jpgnahled_08.jpgnahled_09.jpgnahled_10.jpg
Odročeno/Nevydraženo
Místo konání:
Nejnižší podání:
120 000 Kč
Odhadní cena:
240 000 Kč
Kraj:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Dražen je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na zemědělském stavení (rodinný dům) s přilehlým pozemkem na samotě a okraji Nového Města nad Metují. Adresa objektu je Osma 137, 549 01 Nové Město nad Metují, část Krčín. Přístup není právně zajištěn, neboť stavba a pozemek jsou přístupné po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví 3. osob. Zpevněná komunikace se nachází cca 200 m od předmětu dražby. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: Elektro, vlastní studna, vlastní žumpa na vyvážení. Původní stáří objektu je odhadováno na starší než 130 let. Celkový technicky stav a údržba je považovány (hodnocena) jako podprůměrné.
Dražební jistota:
30 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
66312
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa