Zemědělská usedlost v obci Chrtníč, okr. Havlíčkův Brod

na adrese Chrtníč 38 a 39, 582 82 Chrtníč

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg
Ukončeno
Nejnižší podání:
2 726 667 Kč
Odhadní cena:
4 090 000 Kč
Kraj:
Vysočina
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Draženými nemovitostmi jsou pozemky s budovami zemědělské usedlosti v obci Chrtníč, okr. Havlíčkův Brod. Objekty se nachází na adrese Chrtníč 38 a 39, 582 82 Chrtníč, a jsou přístupné po komunikaci ve vlastnictví obce. Objekt č.p. 39 je využíván k obývání, seskládá se z bytové jednotky 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Celkový stavebně technický stav je považován za dobrý. Nemovitost je napojena na tyto inženýrské sítě: Elektro, vlastní žumpa, studna (ta se ale nachází na pozemku ve vlastnictví jiné osoby). Objekt č.p. 38 je objektem chlévů a skladování ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a eternitovými šablonami. Na pozemku se nachází ještě další nemovitosti jako příslušenství.
Dražební jistota:
750 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
32712
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa