Stavební pozemek se zbořeninou objektu bydlení v obci Dubá

na adrese Rozprechtice 163/225, Dubá

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg
Ukončeno
Nejnižší podání:
636 667 Kč
Odhadní cena:
955 000 Kč
Kraj:
Liberecký kraj
Kategorie:
Stavební pozemky, nedokončené stavby
Draženými nemovitostmi jsou stavební pozemek se zbořeninou stavby bydlení a přiléhající pozemky v obci Dubá, okr. Česká Lípa. Objekt se nachází na adrese Rozprechtice 163/225, Dubá (takto dohledatelný na mapovém portále www.mapy.cz).
Dražební jistota:
160 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
112315
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa