Pozemek orné půdy Mnichovo Hradiště

o výměře 4971 m2, okr. Pozemek orné půdy 4971 m2 Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav

nahled.jpg
Ukončeno
Nejnižší podání:
116 000 Kč
Odhadní cena:
174 000 Kč
Kraj:
Středočeský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je pozemek orné půdy 4971 m2 Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav.
Dražební jistota:
30 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
5310
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa