Podíl 1/4 na orné půdě ve Vysokém Mýtě, okr. Ústí n. Orlicí

výměra 10625 m2

obrazek.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
45 334 Kč
Odhadní cena:
68 000 Kč
Kraj:
Pardubický kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na orné půdě o výměře celkem 10.625 m2, v k.ú. 788228 Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí. Jde o pozemky p.č. 4591/52 a 4597/51 zapsané na LV 2036.
Dražební jistota:
12 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
455214
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa