Podíl 1/10 na bytové jednotce 3+1 v České Lípě

na adrese Příbramská 2015, 47001 Česká Lípa

n01_P1510573.JPGn02_P1510574.JPGn03_P1510575.JPG
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
50 000 Kč
Odhadní cena:
100 000 Kč
Kraj:
Liberecký kraj
Kategorie:
Byty
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na bytové jednotce (a podílu na společných částech domu a pozemku), která se nachází na adrese Příbramská 2015, 47001 Česká Lípa. Jde o jednotku s dispozicí 3+1, která se nachází v III. nadzemním podlaží panelového domu s osmi podlažími. Bytový dům je vybaven osobním výtahem, je napojen na tyto inženýrské sítě: Elektro, veřejný vodovodní řad, hloubková kanalizace a plynové vedení.
Dražební jistota:
14 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
85416
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa