Pozemky v Měrovicích nad Hanou

výměra 771 m2

nahled01.jpgnahled02.JPG

Nařízená dražba

Datum konání:
7. 5. 2019 16:00
Místo konání:
Nejnižší podání:
144 000 Kč
Odhadní cena:
216 000 Kč
Kraj:
Olomoucký kraj
Kategorie:
Pozemky bez zařazení
Předmětem dražby jsou pozemky v Měrovicích nad Hanou, a to parcela "zastavěná plocha a nádvoří" a "zahrada", celková výměra 771 m2. Na pozemku se nachází zřícenina rodinného domu. Pozemky se nachází blízko železnice, a to na okraji obce. Více informací je ve znaleckém posudku.
Dražební jistota:
40 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
99105
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz