Pozemek orné půdy v Lednici, okr. Břeclav

výměra 2737 m2

nahled.jpg

Nařízená dražba

Datum konání:
13. 6. 2019 18:00
Místo konání:
Nejnižší podání:
45 067 Kč
Odhadní cena:
67 600 Kč
Kraj:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je pozemek p. č. 2557/16 o výměře 2737 m2, orná půda, zapsána na LV č. 558 v k. ú. Lednice na Moravě, obec Lednice, okres Břeclav.
Dražební jistota:
23 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
163015
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz