Podíl 1/10 na pozemcích v obci Pecka, okr. Jičín

výměra celkem 19762 m2

nahled 01.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
10 000 Kč
Odhadní cena:
15 000 Kč
Kraj:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Pozemky bez zařazení
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na pozemcích o celkové výměře 19762 m2 v obci Pecka, k. ú. Pecka, okr. Jičín.
Dražební jistota:
3 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
129313
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz