Podíl 1/3 na orné půdě v Všetatech, okr. Mělník

výměra 7055 m2

Nahled.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
54 000 Kč
Odhadní cena:
81 000 Kč
Kraj:
Středočeský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku orné půdy o výměře 7055 m2 v obci Všetaty, okr. Mělník.
Dražební jistota:
15 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
24711
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz