Podíl 1/9 na rod. domě v obci Syrovátka 1

na adrese Syrovátka 123, 503 27 Syrovátka, okr. Hradec Králové

n01_P1610164.JPGn02_P1610169.JPGn03_P1610161.JPGn04_P1610163.JPG

Nařízená dražba

Datum konání:
8. 4. 2020 18:00
Místo konání:
Nejnižší podání:
113 334 Kč
Odhadní cena:
170 000 Kč
Kraj:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na rodinném domě a zahradě v obci Syrovátka, okr. Hradec Králové. Objekt se nachází na adrese Syrovátka 123, 503 27 Syrovátka, okr. Hradec Králové. Ve stejný den je dražena také další 1/9 těchto nemovitostí jiného vlastníka, pravděpodobně budou draženy i další podíly (ve stejný den nebo později).
Dražební jistota:
30 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
4552141017
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz