Podíl 1602/12324 na zahradě v Praze Podolí

výměra 227 m2

8fd87be6-8195-4bca-8199-9722046058a9.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
36 667 Kč
Odhadní cena:
55 000 Kč
Kraj:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Zahrady a sady
Dražen je id. spoluvlastnický podíl na zahradě o výměře 227 m2 v Praze Podolí o velikosti 1602/12324.
Dražební jistota:
10 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
113711
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz