Ovocný sad vedený jako "plocha bydlení" v Trhanově

okr. Domažlice, výměra 2967 m2

f38e3063-3bed-4817-ae29-a0a52b8ee26e.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
1 166 667 Kč
Odhadní cena:
1 750 000 Kč
Kraj:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavební pozemky, nedokončené stavby
Dražen je pozemek p. č. 94/7, kat. území 768065 Trhanov, ovocného sadu o výměře 2967 m2 v obci Trhanov, okr. Domažlice. Dle platného územního plánu obce Trhanov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách změn: „plochy bydlení.“
Dražební jistota:
300 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
48216
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz