Objekt rodinné rekreace v Přerově I-Město

č. ev. 826

n01_P1110945 - upr..JPGn02_P1110946 - upr..JPGn03_P1110947 - upr..JPG
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
46 667 Kč
Odhadní cena:
70 000 Kč
Kraj:
Olomoucký kraj
Kategorie:
Rekreační objekty
Dražen je objekt rodinné rekreace č. ev. 826 v Přerově I-Město, a to BEZ POZEMKU. Pozemek pod objektem a přilehlá zahrada patří České republice (s majetkem hospodaří Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3).
Dražební jistota:
12 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
27206
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz