Pozemky Dolní Hořice, okr. Tábor

výměra 3808 m2

nahled.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
31 992 Kč
Odhadní cena:
47 988 Kč
Kraj:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Draženy jsou pozemky: 1) lesní pozemek 1163 m2, 2) pozemek trvalého travního porostu 2645 m2. Nacházejí se v kat. území Pořín, obec Dolní Hořice, okr. Tábor.
Dražební jistota:
10 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
16702326
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz