Podíl 1/2 na zemědělském pozemku Dolní Hořice, okr. Tábor

výměra 13318 m2

nahled.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
69 698 Kč
Odhadní cena:
104 546 Kč
Kraj:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na zemědělském pozemku o výměře 13318 m2. Jde o pozemek p. č. 534/4, kat. území 726079 Nové Dvory u Pořína, obec Dolní Hořice, okr. Tábor.
Dražební jistota:
20 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
16702330
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz