Podíl 1/4 na orné půdě v Chýňavě

výměra 10270 m2, okr. Beroun

nahled.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
45 334 Kč
Odhadní cena:
68 000 Kč
Kraj:
Středočeský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích zejm. orné půdy, výměra celkem 10270 m2. Pozemky se nachází v obci Chýňava, okr. Beroun.
Dražební jistota:
12 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
9219
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz