Pozemky 98 m2 v obci Malečov, okr. Ústí n. Labem

nahled.jpg

Nařízená dražba

Datum konání:
25. 11. 2020 18:30
Místo konání:
Nejnižší podání:
12 000 Kč
Odhadní cena:
18 000 Kč
Kraj:
Ústecký kraj
Kategorie:
Pozemky bez zařazení
Draženy jsou pozemky: 1) P.č. 179, výměra 54 m2, trvalý travní porost, 2) p.č. 180, výměra 44 m2, ostatní plocha, v obci Malečov, okr. Ústí nad Labem. Více informací je ve znaleckém posudku.
Dražební jistota:
5 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
9316
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz