Podíl 1/6 na pozemcích ostatní plochy v Brně

výměra 97 m2

35096cbf-35a4-49f3-9e29-dadf8f624be7.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
12 000 Kč
Odhadní cena:
18 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Pozemky bez zařazení
Dražen je id. spoluvlastnický podíl 1/6 na pozemcích ostatní plochy (způsob využití ostatní komunikace a jiná plocha), celkem o výměře 97 m2. Pozemky se nachází v kat. území Komín ve městě Brně. Na pozemku p.č. 1535/96 se nachází zpevněná plocha, pozemek p.č. 1534/25 tvoří krajnici k chodníku, a na pozemku p.č. 1535/84 se nachází část tramvajové tratě.

Další podíl o velikosti 2/6 je postižen exekucemi jiných exekutorských úřadů, lze tak předpokládat, že bude také předmětem dražby.
Dražební jistota:
5 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
101614
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz