Podíl 1/4 zejm. orná půda a vinice v obci Archlebov

výměra 2618 m2, okr. Hodonín

1332_15_1.jpg1332_15_2.JPG1332_15_3.JPG
Odročeno/Nevydraženo
Místo konání:
Nejnižší podání:
11 334 Kč
Odhadní cena:
17 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích zejm. orné půdy a vinice + jeden pozemek ostatní plochy (ostatní komunikace). Výměra celkem 2618 m2. Pozemky se nachází v obci Archlebov, okr. Hodonín.
Dražební jistota:
4 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
133215
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz