Podíl 1/18 pozemky v Mostě

výměra 9482 m2

nahled.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
22 000 Kč
Odhadní cena:
33 000 Kč
Kraj:
Ústecký kraj
Kategorie:
Ostatní
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na pozemcích trvalého travního porostu a ostatní plochy celkem 9482 m2 v Mostě.
Dražební jistota:
5 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
63308
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz