Podíl 1/24 na zejm. zemědělských pozemcích v obci Korouhev

výměra celkem 25213 m2

nahled.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
14 667 Kč
Odhadní cena:
22 000 Kč
Kraj:
Pardubický kraj
Kategorie:
Zemědělská půda
Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na zejm. zemědělských pozemcích, celkem 25213 m2.
Dražební jistota:
4 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
57805
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz