Podíl 1/2 na objektu bydlení a pozemku v Dešenicích

na adrese Dešenice 50, 34022 Dešenice

IMG_20200806_112357.jpg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
125 000 Kč
Odhadní cena:
250 000 Kč
Kraj:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Objekt se nachází na adrese Dešenice 50, 34022 Dešenice.
Dražební jistota:
30 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
55004
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz