Kontakt

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor

Exekutorský úřad Praha-Východ, číslo soudního exekutora 054

Sídlo

Libocká čp. 73/57 
161 00 Praha 6

Telefon

+420 221 228 051

70623686

DIČ

CZ7504275196

E-mail

exekutor@exekutor.org

Datová schránka

74ag8rg

Úřední hodiny

Pro telefonickou komunikaci: Recepce bude zpravidla zvedat telefony od pondělí do čtvrtku od 9:00 do 12:00 a 13:00 do 16:00. Bude-li pracovník pověřený spravováním dotazové exekuce přítomen, recepce přepojí volajícího na daného pracovníka. V případě jeho nepřítomnosti bude volajícímu oznámena doba, kdy jej lze zastihnout, nebo dojde k předání emailového kontaktu na příslušného pracovníka.

pro listinná podání a pokladna
Pondělí9 - 16
Úterý9 - 16
Středa9 - 16
Čtvrtek9 - 16

Nahlížení do spisů

Do spisů exekutora mohou nahlížet oprávněné orgány a osoby (§ 95 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v platném znění) v úředních hodinách, přičemž pravidla objednávání a realizace nahlížení do spisu se řídí Opatřením soudního exekutora č.2/2013 ze dne 12.11.2013 o pravidlech objednávání a nahlížení do spisů.

Zástupování

Zástupcem Mgr. Jiřího Nevřely je Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor.