Hlavní strana

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, byl jmenován soudním exekutorem již v roce 2002, krátce po vytvoření institutu soudních exekutorů. Proto je schopen nabídnout maximální zkušenost v exekuční a další činnosti, kterou je soudní exekutor oprávněn vykonávat.

kontakt

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 22 000 Kč
Podíl 1/18 pozemky v Mostě
28. 4. 2021 17:00
Podíl 1/18 pozemky v Mostě
výměra 9482 m2
Nejnižší podání: 14 667 Kč
Podíl 1/24 na zejm. zemědělských pozemcích v obci
Nejnižší podání: 125 000 Kč
Podíl 1/2 na objektu bydlení a pozemku v Dešenicíc
28. 4. 2021 18:00
Podíl 1/2 na objektu bydlení a pozemku v Dešenicích
na adrese Dešenice 50, 34022 Dešenice