Hlavní strana

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, byl jmenován soudním exekutorem již v roce 2002, krátce po vytvoření institutu soudních exekutorů. Proto je schopen nabídnout maximální zkušenost v exekuční a další činnosti, kterou je soudní exekutor oprávněn vykonávat.

PROVOZNÍ INFORMACE: Ve dnech 14.02.2019-15.02.2019 bude Úřad z provozních důvodů uzavřen pro telefonický i osobní kontakt.

kontakt

Dražby

Dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 182 500 Kč