Hlavní strana

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, byl jmenován soudním exekutorem již v roce 2002, krátce po vytvoření institutu soudních exekutorů. Proto je schopen nabídnout maximální zkušenost v exekuční a další činnosti, kterou je soudní exekutor oprávněn vykonávat.

kontakt

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 182 500 Kč
Nejnižší podání: 30 000 Kč
Pozemky v obci Dobrná, okr. Děčín
30. 4. 2019 16:00
Pozemky v obci Dobrná, okr. Děčín
celkem 992 m2
Nejnižší podání: 175 490 Kč
Pozemky v k.ú. Zádub, obec Zádub-Závišín