Hlavní strana

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, byl jmenován soudním exekutorem již v roce 2002, krátce po vytvoření institutu soudních exekutorů. Proto je schopen nabídnout maximální zkušenost v exekuční a další činnosti, kterou je soudní exekutor oprávněn vykonávat.

kontakt

Sdělení

Exekutorský úřad bude ve dnech 20.12.2019 - 01.01.2020 uzavřen pro osobní i telefonický styk. V případě urgentní záležitosti použijte e-mail exekutor@exekutor.org.

Dražby

Dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 513 334 Kč
Rodinná rekreace v obci Bohostice, okr. Příbram
11. 12. 2019 18:00
Rodinná rekreace v obci Bohostice, okr. Příbram
na adrese Bohostice ev.č. 11, 262 31 Bohostice