Pronajatý rodinný dům v obci Chotěšice, okr. Nymburk

adresa Nouzov 57, 289 01 Chotěšice

nahled_01.jpgnahled_02.jpgnahled_03.jpgnahled_04.jpgnahled_05.jpgnahled_06.jpg

Nařízená dražba

Datum konání:
31. 7. 2024 17:00
Nejnižší podání:
260 000 Kč
Odhadní cena:
390 000 Kč
Kraj:
Středočeský kraj
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Draženou nemovitostí je rodinný dům se zahradou, který je vlastníkem pronajat 3. osobě a jejíž nájemní právo dražbou nezanikne. Nájemné je ve výši 8.000,00 Kč měsíčně. Jedná se o přízemní zděný rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt se nachází na adrese Nouzov 57, 289 01 Chotěšice a je přístupný po veřejné komunikaci ve vlastnictví kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: Elektro, vlastní studna, žumpa. Celkový technický stav a údržba objektu je uvažována jako stavba se zanedbanou údržbou. Přesná vnitřní dispozice není známá, neboť nájemník odmítl nemovitost zpřístupnit.
Dražební jistota:
70 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
2106452899/2700
Variabilní symbol:
71315
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz

Mapa