Právní a interní předpisy

Základní právní předpisy ovlivňující exekuce a exekuční řízení, které jsou dostupné např. ZDE :

 1. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 3. Zákon č. 119/2001 Sb.,  kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 4. Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutor
 5. Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
 6. Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
Stavovské předpisy, které jsou dostupné ZDE :
 1. Kancelářský řád
 2. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
Interní předpisy Exekutorského úřadu:
 1. Opatření soudního exekutora č. 2/2013 ze dne 12.11.2013 o pravidlech objednávání a nahlížení do spisů
 2. Oznámení o zřízení elektronické podatelny a pravidlech elektronické podatelny ze dne 27.05.2015

Vzory

Vzory ke stažení:

 1. Exekuční návrh